Uutiset

Uutiset ja tiedotteet 2018

19.3.2018

julkaisu vapaa

Johdatus web-ohjelmointiin verkkoluentona

FreeCoop -osuuskunnan avoimet oppimistilaisuudet saavat jatkoa maanantaina 26.3. klo 18 – 20 Raahen kirjastolla. Kai Kankaala Datalounges Oy:stä pitää verkkoluennon Ruby on Rails -ohjelmoinnista. Datalounges Oy on suomalainen ohjelmistokehitys- ja hostingpalveluyritys.

Ruby on olio-ohjelmointiin perustuva korkean tason ohjelmointikieli, jota pidetään helppona oppia. Kai Kankaalan mukaan Ruby on erittäin nopea ja tehokas ohjelmointiväline, koska se on modulaarinen. Sovelluksia voidaan rakentaa suurelta osin siten, että liitetään yhteen valmiita paketteja, olioita, jolloin tarvitaan vähemmässä määrin varsinaista omaa ohjelman kirjoitustyötä.

Ruby on Rails soveltuu erityisesti web-sovellusten tekoon. Ohjelmointivälineellä on toteutettu todella merkittäviä web-sovelluksia. Mm. Twitter toteutettiin alkuaan Ruby on Railsilla. Väline soveltuu pienyrityksen käyttöön esimerkiksi nettikauppasovelluksen toteuttamiseen.

Kai Kankaalan luento ja siihen liittyvä keskustelu toimii johdantona web-ohjelmointiin. Koulutustilaisuudessa on tarkoitus selvittää myös, löytyykö Raahen alueelta kiinnostusta Ruby on Rails -opintokerhon perustamiseen. Kerhoon osallistuvat voisivat päästä etenemään pitemmälle web-ohjelmoinnin saloihin.

A.K.

Arkisto 2017

Tähän tulee edelliset uutiset aikajärjestyksessä