FreeCoop osk jäsenten sivut

FreeCoop osk:n jäsenet muodostavat yhteisön ja ovat kukin yksilöllisiä persoonallisuuksia, kaikki yhtä arvokkaita. Olemme ylpeitä kun onnistumme yhdistämään eri tavallakin ajattelevia ihmisiä yhteistoimintaan.

Kirjautumisen tunnukset saa pyynnöstä web-ylläpitäjältä voidakseen luoda oman sivunsa WordPress-ohjelmalla.

Jäsen vastaa itse oman henkilökohtaisen sivunsa sisällöstä ja päivityksistä WP-ohjelmalla, yhteisö ei yhdessä vastaa ko. jäsenten omista sivuista. Jäsenen sivuilla ei saa hyökätä yhteisöä tai sen muita jäseniä vastaan. Jäsensivuilla on muutenkin noudatettava hyvää makua ja FreeCoop osk:n sääntöjä.

FreeCoop osk on yhteisö, joka muodostuu omalla tavalla ajattelevista yksilöistä. Tämä on myös vahvuutemme, yhteisö ei liity puoluepolitiikkaan tai mihinkään uskontoon, ne ovat ihmisten henkilökohtaisia oikeuksia ja asioita.

Jäsenen sivun tarkoitus on esitellä lyhyesti ja yhteisömme jäsen. Jäsenellä on oikeus kertoa itsestään sekä suhteestaan yhteisöön.

Tärkeintä on esitellä niitä palveluita ja tuotteita, joita hänellä tai yhdessä hänen työparillaan tai työryhmällään on tarjota markkinoille.

Tekstin lisäksi sivulle voi laittaa omia kuviaan, joitain videoita ja ennen kaikkea linkkejä kiinnostuksensa kohteista ja missä kaikessa on muutenkin mukana.

Jäsenet jotka ovat nyt tehneet omat sivunsa

Yhtiösopimuksemme jäsenyydestä

Ote säännöistämme

3 § Jäsenyys

Osuuskunnan jäseneksi ottamisesta ja erottamisesta päättää osuuskunnan hallitus.

Hallitus päättää hakemusten hyväksymisen edellytyksistä.

Osuuskunnan jäseneksi pyrkivän on tehtävä jäseneksi hakemisesta kirjallinen hakemus hallitukselle.

Jäsenyys alkaa kun hakemus on hyväksytty.

Jäseneksi voidaan ottaa yksityishenkilöitä, ammatinharjoittajia, heidän toiminimiään, keksijöitä, taiteilijoita, yrityksiä ja muita oikeushenkilöitä.

Osuuskunta pitää luetteloa jäsenistä ja muita jäsenyyden kautta lain edellyttämiä rekistereitä.

Jäsenellä on oikeus erota osuuskunnasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle.

Jäsenyys edellyttää valmiutta osallistua jonkun opintoryhmän, työryhmän, tai -työparin kanssa, tai hallitus työskentelyyn osallistumiseen.

Jäsenyyden päättyessä, jos osuuskunnan ja jäsenen tai tämän oikeuden omistajien välillä on olemassa voimassa olevia liiketoimintasopimuksia, niitä käsitellään itsenäisinä sopimuksina jäsenyyden päättymisestä huolimatta.

Hallitus voi erottaa jäsenen, jos hän toimii osuuskunnan etuja vastaan, luopuu käyttämästä osuuskunnan palveluja kokonaan, rikkoo näitä sääntöjä tai jättää toistuvasti, huomautuksista huolimatta, huomiotta osuuskunnan menettelytavat, sopimukset tai ohjeet tai tärvelee osuuskunnan omaisuutta.

Osakkeet eivät anna oikeutta osuuskunnan jäsenyyteen.

8.6.2022