Komentorivi – konsole – työskentely

Ensimmäiseksi

Käynnistä Konsole-ohjelma. Näkymä näyttää alla olevan kaltaiselta. Olet nyt paikallisena käyttäjänä näkymässä.

Toiseksi

Suse Konsole -komentoriviohjelmassa pääset siirtymään tilaan, jossa voit tehdä korkeampaa käyttöoikeutta vaativia tehtäviä pääkäyttäjän roolissa. Anna komento su (=superuser).

Kolmanneksi

Kun olet antanut komennon su, tulee sinun seuraavaksi antaa pääkäyttäjän salasana. Konsole ei kaiuta salasanaa näytölle. Jos teet näppäilyvirheen, kertoo ohjelma siitä sinulle eikä hyväksy roolin vaihtoa. Anna tällöin uudelleen komento su ja sitten salasana, mutta nyt oikein kirjoitettuna.

Neljänneksi

Kun teksti vaihtuu punaiseksi, kertoo se sinun olevan nyt pääkäyttäjän roolissa Konsole eli komentorivityöskentelyssä. Voit nyt antaa komennon zypper dup. Hieman kevyempi on käsky zypper up. Kumpikin komento etsii asennuslähteistä, mahdollisesti tarjolla olevat ohjelmien päivitykset. Paina lopuksi Enteriä.

Viidenneksi

Komentorivin zypper-ohjelma on löytänyt päivitettäviä ohjelmia. Hyväksy päivitykset kirjoittamalla k -kirjain ja paina Enteriä.

Kuudenneksi

Nyt ohjelma on suoriutunut antamastasi tehtävästä onnistuneesti kertoen sinulle: ”Ei tehtävää.” Pääkäyttäjä (superuser) –tilasta poistut kirjoittamalla komennon exit.

Seitsemäs ja viimeinen kuva

Kun komentorivin tila on muuttunut taas valkoiseksi, kertoo se palaamisestasi takaisin peruskäyttäjäksi. Konsolen ja komentorivityöskentelyn päätät tutulla lopetuskomennolla exit.

Yleensä on hyvä suorittaa juuri päivitetyn ohjelman uudelleenkäynnistys, niin kaikki uudet ominaisuudet astuvat voimaan.

Samuli Ketola & Raahen Linux-kerho 16.4.2024